Công ty CP Công Nghệ NTG Việt Nam

Akuvox

Akuvox là đơn vị dẫn đầu thế giới về cung cấp giải pháp về hệ thống liên lạc thông minh nhờ vào quá trình tích lũy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ của công ty mẹ Star-net.

Chơi Video
akuvox sở hữu

Các công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất

Akuvox kết hợp các kỹ thuật tân tiến nhất về mạng thông tin, an ninh, AI, điện toán đám mây và mạng di động, xây dựng ưu thế đặc thù và năng lực nghiên cứu dẫn đầu trong ngành.

Đối tác nói gì về Akuvox