Công ty CP Công Nghệ NTG Việt Nam

Âm Thanh IP

Zycoo

Là nhà phát triển và sản xuất hàng đầu các thiết bị điện thoại IP và các hệ thống liên quan, trong những năm qua đã cống hiến hết mình cho các giải pháp thoại qua IP (VoIP) và có khả năng mở rộng R&D, chủ yếu phục vụ thị […]