Công ty CP Công Nghệ NTG Việt Nam

Zoom

Zoom là dành cho bạn. Nền tảng truyền thông liền mạch của Zoom là nền tảng duy nhất lấy video làm cốt lõi, và từ đó, Zoom luôn hướng đến sự đổi mới và các tiêu chuẩn ngày càng cao hơn. 

Chơi Video
Chúng tôi sẽ giúp bạn

Thể hiện các ý tưởng, thực hiện việc kết nối với những người khác

Zoom hướng tới xây dựng một tương lai mà giới hạn duy nhất là trí tưởng tượng của bạn.

Khách hàng nói gì về Zoom